1000W 230 V Single Phase Motor

USD $397.27

MOTOR KIT 1000W, 230V

Part Number: 40000937 Categories: , Tags: , ,

1000W 230 V Single Phase Motor

137, S2